FU-DEVER

FU-DEVER

Picture of the authorMenu Logo

CÁC THÀNH VIÊN DẪN ĐẦU CODING LEADERBOARD

SUMMER - 2024

2

Lưu Thành Đạt

160 pts

1

Nguyễn Đức

200 pts

3

Lê Đức Anh Phương

150 pts

1

Nguyễn Đức

200 pts
2

Lưu Thành Đạt

160 pts
3

Lê Đức Anh Phương

150 pts
4

Trần Văn Bảo Thắng

120 pts
5

Nguyễn Văn Đạt

120 pts
6

Lê Trung Lực

80 pts
7

Từ Phúc Nguyên

70 pts
8

Ngô Huy Long (Chovy)

60 pts
9

Phạm Hồng Quân

40 pts
10

Nguyễn Tấn Đạt

40 pts
11

Lê Trần Bảo Phúc

30 pts
12

Trần Quốc Khánh

30 pts
13

Lương Văn Tuấn Kiệt

20 pts
14

Võ Văn Vũ

20 pts
15

Nguyễn Anh Tú

20 pts
16

Nguyễn Lê Đăng Thành (Hotaru)

20 pts
17

Võ Huy Hoàng

20 pts
18

Lê Anh Tuấn

10 pts
19

Nguyễn Viết Thuận

0 pts
20

Hồ Ngọc Vĩnh Hân

0 pts
21

Trần Quang Huy

0 pts
22

Nguyễn Thái Bảo

0 pts
23

Nguyễn Dương Khải

0 pts
24

Tống Thị Như Quỳnh

0 pts
25

Nguyễn Trần Gia Bảo

0 pts
26

Nguyễn Thúc Hoàng Phương

0 pts
27

Nguyễn Xuân Huy

0 pts
;